katarina lindahl, illustrator

 happi illustration  •  katarina lindahl  •  experienced swedish illustrator  •  katarina@happikat.se  •  © 1997–2020  

 

grafiskt – graphic stuff

katarina lindahl happi illustration katarina lindahl happi illustration katarina lindahl happi illustration

affischer posters. Även also Fisksätra museum web


livsbild HHF HHF Allas historia HHF Åratal - ur handikapphistorien HHF Föreställningar om funktionshinder

omslag covers


katarina lindahl happi illustration katarina lindahl happi illustration katarina lindahl happi illustration

affischer posters


katarina lindahl happi illustration

utställningsdesign exhibition design