katarina lindahl, illustrator

 happi illustration  •  katarina lindahl  •  experienced swedish illustrator  •  katarina@happikat.se  •  © 1997–2020  

 

Drottningens juvelsmycke The queen's tiara
Författare Author Carl Jonas Love Almqvist

illustartion Katarina Lindahl foto Katarina Lindahl

Omslagstävling ebok   Cover contest e-book
1. omslag cover
2. marknadsföring marketing
3. marknadsföring marketing
4. min modell my model Julia Fjällbäck