katarina lindahl, illustrator

 happi illustration  •  katarina lindahl  •  experienced swedish illustrator  •  katarina@happikat.se  •  © 1997–2020  

 

13 profil-illustrationer   13 profile illustrationsUppdragsgivare – commissioner
MyRight, Sweden
2009
  internationellt samarbete, katarina lindahl, illustrator
Internationellt samarbete
International cooperation
  samarbetet utvecklas, katarina lindahl, illustrator
Samarbetet utvecklas
Cooperation evolving
 
jämställdhet, katarina lindahl, illustrator
Jämställdhet
Equal rights
  dialog, katarina lindahl, illustrator
Dialog
Dialogue
  ett samhälle för alla, katarina lindahl, illustrator
Ett samhälle för alla
A society for everybody
 
bygga stark organisation, katarina lindahl, illustrator
Bygga stark organisation
Build a strong organisation
  projekt tillgångar, katarina lindahl, illustrator
Projekt: tillgångar
Project: assets
  projekt samtal, katarina lindahl, illustrator
Projekt: samtal
Project: talk
 
projekt bygga upp, katarina lindahl, illustrator
Projekt: bygga upp
Project: construct
  hiv aids, katarina lindahl, illustrator
HIV aids
HIV aids
  verktyg, katarina lindahl, illustrator
Verktyg
Tools
 
   ålder, katarina lindahl, illustrator
Ålder
Age
  nå målet, katarina lindahl, illustrator
Nå målet
Achieve goal